top of page

Nhận PrEP

ngăn chặn HIV chỉ đơn giản là 1, 2, 3 
A group of black and white cartoon style people smiling in a row
A bearded cartoon man wearing a hoodie cropped at the waist

Bắt đầu PrEP

Bắt đầu PrEP đơn giản với một vài thử nghiệm. Bất kỳ bác sĩ nào cũng có thể kê đơn PrEP cho bạn. Bạn có thể gặp bác sĩ gia đình, bác sĩ sức khỏe tình dục hoặc kế hoạch hóa gia đình. Họ sẽ chạy một số thử nghiệm, bao gồm:

  • HIV

  • Chức năng thận

  • STIs khác

Sau đó, bạn nhận được đơn thuốc PrEP để bắt đầu ngăn ngừa HIV ngay lập tức

A black and white cartoon person looking at their phone

Sử dụng PrEP

Có nhiều cách khác nhau để sử dụng PrEP để bảo vệ bạn khỏi HIV theo cách bạn cần.

PrEP hàng ngày = 1 viên mỗi ngày
* phù hợp với mọi cơ thể và mọi giới tính.

Theo yêu cầu PrEP = bạn uống một lượng thuốc nhất định trước và sau khi quan hệ tình dục
* chỉ được khuyến nghị cho những người chuyển giới nam có quan hệ tình dục đồng giới.

A black and white cartoon person with glasses wearing a jacket

Mua PrEP

Có nhiều cách khác nhau để sử dụng PrEP để bảo vệ bạn khỏi HIV theo cách bạn cần.

PrEP hàng ngày = 1 viên mỗi ngày
* phù hợp với mọi cơ thể và mọi giới tính.

Theo yêu cầu PrEP = bạn uống một lượng thuốc nhất định trước và sau khi quan hệ tình dục
* chỉ được khuyến nghị cho những người chuyển giới nam có quan hệ tình dục đồng giới.

A black and white cartoon person crouched in a sitting squat position

PrEP without Medicare

Access the same great PrEP even without access to Medicare .

A repeating pattern of blue PeEP pills on a blue background

PrEP là một viên thuốc bảo vệ bạn khỏi HIV. Nó là một loại thuốc bạn dùng trước và sau khi quan hệ tình dục.
 

Có nhiều cách hơn bao giờ hết để tiếp cận PrEP giá cả phải chăng ở Úc. Rẻ nhất là mua PrEP của bạn trực tuyến với giá khoảng $ 20 mỗi tháng, hoặc bạn có thể truy cập nó qua PBS từ bất kỳ hiệu thuốc nào. Hãy lựa chọn phù hợp với bạn. 

bottom of page