top of page
bust-doctor.png

 PrEP &  Nhiêu bác sĩ

Kê đơn PrEP cho bệnh nhân của bạn 
dễ dàng như 1, 2, 3
finger-1.png
finger-2.png
finger-3.png

Bạn đang muốn bắt đầu kê đơn PrEP tại phòng khám của mình? Tuyệt quá! Hạnh phúc khi có bạn trên tàu!

PrEP đã được liệt kê là mục s85 trong lịch trình chung trên PBS, và có thể được kê đơn bởi cả bác sĩ đa khoa và bác sĩ y tá.

Tuy nhiên, nếu bạn mới sử dụng PrEP, bạn có thể muốn sử dụng các công cụ sau để bắt đầu.

Thêm phòng khám của tôi

Bạn có phải là bác sĩ kê đơn PrEP không?

Nếu thông tin chi tiết về phòng khám của bạn có trên Google và được cập nhật, hãy sử dụng liên kết danh sách của bạn và chúng tôi sẽ thực hiện phần còn lại. Google Maps> Nhấp vào phòng khám của bạn> Chia sẻ> sao chép dán url goo.gl/maps  

Có phải bác sĩ kê cho bạn PrEP và không thấy chúng trên bản đồ?

Xem chi tiết bạn có và chúng tôi sẽ thêm chúng vào

Hãy liên hệ để chúng tôi có thể mở rộng bản đồ truy cập PrEP của mình!

doctor-standing_edited.png
Thêm tôi!
Does your clinic bulk bill?

Cảm ơn bạn đã gửi!

bust-laptop.png
tôi cần một số
Thông tin PrEP
cho phòng khám của tôi

Đảm bảo! Chúng tôi có thể giúp với điều đó. Chúng tôi là một tổ chức cộng đồng không được tài trợ. Nếu bạn có bất kỳ khả năng nào để đóng góp cho việc in ấn tài liệu quảng cáo và tờ rơi, tôi sẽ thực sự đánh giá cao nó. Nhưng chúng tôi biết các phòng khám hoạt động với ngân sách eo hẹp, vì vậy đừng lo lắng nếu không.

Order Resources

Do you need PrEP resources for your clinic, sexual health service, or community organisation? Let us know!

We are a small non funded community group, so if you have any capacity to pay for the printing of resources - every little bit helps, please let us know in the comments of your request.

bust-script-border_edited.png
Thêm tôi!
Business Cards
Tri-Fold Pamphlets
DL sized rack cards

Cảm ơn bạn đã gửi!

PAN_BusinessCard_Mockup_1.jpg
PAN_Flyer_Mockup_1.jpg
transmen-transwomen_Leaflet_Mockup.jpg
ondemand-overseas_Leaflet_Mockup.jpg
doctors-teens_Leaflet_Mockup.jpg
bottom of page